صفحه اصلی عضو کمیته استیناف
افشاگری عضو کمیته استیناف درباره شکست استقلال در پرونده سوپر جام

به گزارش وبسایت خبری ورزش ما؛ مهدی دادرس در خصوص این که چرا مدیران رأی کمیته استیناف را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبول نمی‌کنند و زیر بار نمی‌روند، اظهار داشت: مجبور هستند قبول کنند و به زور زیر بار می‌روند. عدالتخواهی در وجود ما نیست. عدالت آن زمان خوب است که من را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهره مند کند. همیشه یک نفر از رأیمان ناراحت می‌شود. فرهنگ عدالتخواهی‌مان ضعفیف شده و در فوتبال هم همینجور است. وی در گفت‌وگو با رادیو جوان در رابطه با تهدید تیم‌ها به ارجاع رای ها به دادگا...

78 0 چهارشنبه, 31 اردیبهشت 1399
دادرس در پاسخ به بیانیه سپاهان: هم نتیجه را باختند و هم اخلاق را

به گزارش وبسایت خبری ورزش ما؛ مهدی دادرس، درباره بیانیه باشگاه سپاهان که او را خطاب داده بود، اظهار داشت: ما بر اساس عدالت قضاوت می‌کنیم ولی باشگاه سپاهان هم نتیجه بازی و هم اخلاق را باخت و مدیرانش مجبور هستند برای اینکه به هواداران‌شان پاسخ بدهند، این چیز‌ها را بگویند.  وی درباره باشگاه سپاهان اینکه اظهار نظر روز گذشته او را به شائبه مهندسی بودن آرا مربوط کرده بود، ادامه داد: بیانیه سپاهان را نخوانده‌ام و اصلأ ارزش جواب دادن هم ندارند. به ما ...

68 0 سه شنبه, 09 اردیبهشت 1399