صفحه اصلی ستاره اینتر
ستاره اینتر دستگیر شد

به گزارش وبسایت خبری ورزش ما؛ نشریه «کوریره دلا اسپورت» ایتالیا خبر داد پلیس میلان مارسلو بروزویچ، ستاره اینتر را به دلیل رانندگی در حالت غیرعادی(استعمال مشروبات الکلی) دستگیر کرد. بروزویچ در یکی از خیابان های شهر میلان چراغ قرمز را رد کرد که پلیس به دلیل این قانون شکنی او را تعقیب کرد. وقتی پلیس هافبک اینتر را دستگیر کرد مشخص شد این بازیکن مشروبات الکلی استعمال کرده است. پلیس گواهی نامه رانندگی بروزویچ را ضبط کرد و هنوز حضور این بازیکن در بازی...

84 0 یکشنبه, 22 تیر 1399