صفحه اصلی زمان سرگیری مسابقات سری آ
دولت ایتالیا پروتکل بهداشتی جدید از سرگیری سری A‌ را ارائه کرد

به گزارش وبسایت خبری ورزش ما؛ دولت ایتالیا پروتکل بهداشتی جدید از سرگیری مسابقات سری A را با اعمال اصلاحات در پروتکل قبلی ارائه کرد، اما ظاهراً هنوز در آن بندی وجود دارد که باشگاه‌ها موافقش نیستند. این بند مربوط به اجباری بودند قرنطینه دو هفته‌ای تمام اعضای یک تیم در صورت ابتلای یکی از آنها به کرونا پس از شروع مجدد مسابقات است. جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا شنبه شب در یک نشست خبری این پروتکل را ارائه کرد، اما متن دقیق آن روز گذشته نهایی و اعل...

109 0 دوشنبه, 29 اردیبهشت 1399