صفحه اصلی اسامی کشتی‌گیران
همه باید در مسابقات قهرمانی کشور کشتی بگیرند جز ۳ نفر

به گزارش وبسایت خبری ورزش ما؛ سه طرح A و  B و C  در چرخه انتخابی تیم ملی که شامل کشتی‌گیران مدال‌دار، بی‌مدالِ با سهمیه و بدون سهمیه و بی‌مدال می‌شود و ملاک این تقسیم‌بندی نیز مسابقات جهانی 2019 نورسلطان است. تنها حسن یزدانی که در وزن المپیکی 86 کیلوگرم صاحب مدال جهانی در رشته آزاد شده و علیرضا نجاتی و محمدعلی گرایی در اوزان المپیکی 60 و 77 کیلوگرم اجازه غیبت در مسابقات قهرمان کشوری که اولین مسابقه چرخه انتخابی تیم ملی است را خواهند داشت و سای...

603 0 سه شنبه, 23 اردیبهشت 1399