صفحه اصلی نتایج زنده
ad-banner

1397/10/29

23:00

هفته 18

هافن هایم هافن هایم
VS
بایرن مونیخ بایرن مونیخ

1397/10/29

23:15

هفته 21

لیل لیل
VS
آمیان آمیان

1397/10/29

23:30

هفته 20

ختافه ختافه
VS
آلاوس آلاوس
اردیویسه هلند

1397/10/28

22:30

هفته 18

ویتسه ویتسه
VS
اکسلسیور اکسلسیور