صفحه اصلی نتایج زنده

1398/06/25

19:45

هفته 3

پرسپولیس پرسپولیس
1 - 0
صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
پایان بازی
' 57 حسین کنعانی
ش.خلیل زاده ' 44 شجاع خلیل زاده