صفحه اصلی نتایج زنده

1397/07/26

15:00

هفته 9

پدیده پدیده
2 - 0
فولاد خوزستان فولاد خوزستان
پایان بازی
' 55 یونس شاکری
' 79 محمدرضا خلعتبری
ع. نعمتی ' 44 علی نعمتی
م.مرادمند ' 76 محمد مرادمند
' 83 هیثم هاشمی زاده ه. هاشمی زاده
' 78 رضا میرزائی ر.میرزائی
' 59 نگچی لوپز ن. لوپز
جام حذفی

1397/07/26

18:00

هفته 0

پرسپولیس پرسپولیس
1 - 0
نود ارومیه نود ارومیه
پایان بازی
' 59
' 55
' 74
' 88

1397/07/26

17:00

هفته 5

مس سونگون مس سونگون
4 - 0
حفاری اهواز حفاری اهواز
پایان بازی
' 2
' 5
' 12
' 25