صفحه اصلی نتایج زنده

1398/01/06

16:00

هفته 19

سپاهان سپاهان
1 - 1
ذوب آهن ذوب آهن
پایان بازی
' 34 سجاد شهباز زاده
ا.جعفری ' 80 ابوالحسن جعفری
س. شهباز زاده ' 83 سجاد شهباز زاده
' 85 ارسلان مطهری
' 74 محمدرضا عباسی م.عباسی
' 90 محمدرضا عباسی م.عباسی