اردیویسه هلند

اردیویسه هلند
صفحه اصلی اردیویسه هلند
تیم
بازی
برد
باخت
مساوی
گل زده
گل خورده
تفاضل گل
امتیاز
1
آیندهوون آیندهوون
26
79
16
63
67
2
آژاکس آژاکس
26
88
22
66
62
3
فاینورد فاینورد
26
55
33
22
47
4
آلکمار آلکمار
26
51
29
22
47
5
اوترخت اوترخت
26
45
33
12
42
6
ویتسه ویتسه
26
47
36
11
40
7
هراکلس هراکلس
26
46
50
-4
39
8
ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
26
43
49
-6
35
9
خرونینگن خرونینگن
26
30
34
-4
34
10
هیرنفین هیرنفین
26
56
59
-3
33
11
فنلو فنلو
26
32
44
-12
32
12
زووله زووله
26
29
40
-11
29
13
سیتارد سیتارد
26
43
61
-18
29
14
دن هاخ دن هاخ
26
35
52
-17
28
15
اکسلسیور اکسلسیور
26
32
59
-27
26
16
امن امن
26
30
60
-30
25
17
خرافشاپ خرافشاپ
26
30
55
-25
23
18
ناک بردا ناک بردا
26
23
62
-39
17