اردیویسه هلند

اردیویسه هلند
صفحه اصلی اردیویسه هلند
تیم
بازی
برد
باخت
مساوی
گل زده
گل خورده
تفاضل گل
امتیاز
1
آژاکس آژاکس
34
119
32
87
86
2
آیندهوون آیندهوون
34
98
26
72
83
3
فاینورد فاینورد
34
75
41
34
65
4
آلکمار آلکمار
34
63
42
21
58
5
اوترخت اوترخت
34
60
50
10
55
6
ویتسه ویتسه
34
70
51
19
53
7
هراکلس هراکلس
34
61
68
-7
48
8
دن هاخ دن هاخ
34
58
63
-5
45
9
ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
34
58
71
-13
45
10
خرونینگن خرونینگن
34
38
41
-3
44
11
هیرنفین هیرنفین
34
64
73
-9
41
12
فنلو فنلو
34
47
63
-16
41
13
زووله زووله
34
43
56
-13
39
14
امن امن
34
41
72
-31
38
15
سیتارد سیتارد
34
50
80
-30
34
16
اکسلسیور اکسلسیور
34
46
79
-33
33
17
خرافشاپ خرافشاپ
34
37
75
-38
27
18
ناک بردا ناک بردا
34
29
74
-45
23