اردیویسه هلند

اردیویسه هلند
صفحه اصلی اردیویسه هلند
تیم
بازی
برد
باخت
مساوی
گل زده
گل خورده
تفاضل گل
امتیاز
1
آیندهوون آیندهوون
12
0
0
43
5
38
36
2
آژاکس آژاکس
12
37
5
32
31
3
فاینورد فاینورد
12
22
13
9
24
4
اوترخت اوترخت
12
15
13
2
20
5
هراکلس هراکلس
12
25
24
1
20
6
فنلو فنلو
12
14
12
2
19
7
آلکمار آلکمار
12
21
17
4
18
8
ویتسه ویتسه
12
18
14
4
18
9
ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
12
20
22
-2
14
10
هیرنفین هیرنفین
12
24
27
-3
14
11
سیتارد سیتارد
12
23
24
-1
13
12
امن امن
12
14
26
-12
13
13
دن هاخ دن هاخ
12
14
25
-11
12
14
اکسلسیور اکسلسیور
12
17
30
-13
12
15
زووله زووله
12
11
20
-9
11
16
خرونینگن خرونینگن
12
0
11
23
-12
9
17
ناک بردا ناک بردا
12
13
27
-14
8
18
خرافشاپ خرافشاپ
12
11
26
-15
8