اردیویسه هلند

اردیویسه هلند
صفحه اصلی اردیویسه هلند
تیم
بازی
برد
باخت
مساوی
گل زده
گل خورده
تفاضل گل
امتیاز
1
آیندهوون آیندهوون
17
0
60
8
52
48
2
آژاکس آژاکس
17
60
8
52
46
3
فاینورد فاینورد
17
35
20
15
36
4
اوترخت اوترخت
17
30
22
8
30
5
ویتسه ویتسه
17
27
21
6
26
6
هراکلس هراکلس
17
33
35
-2
26
7
آلکمار آلکمار
17
29
25
4
25
8
فنلو فنلو
17
21
24
-3
23
9
سیتارد سیتارد
17
29
30
-1
20
10
هیرنفین هیرنفین
17
36
39
-3
20
11
ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
17
26
33
-7
20
12
دن هاخ دن هاخ
17
23
34
-11
20
13
امن امن
17
19
36
-17
17
14
اکسلسیور اکسلسیور
17
23
45
-22
16
15
زووله زووله
17
16
29
-13
15
16
ناک بردا ناک بردا
17
21
38
-17
15
17
خرونینگن خرونینگن
17
17
28
-11
14
18
خرافشاپ خرافشاپ
17
13
43
-30
10