لوشامپیونا فرانسه

لوشامپیونا فرانسه
صفحه اصلی لوشامپیونا فرانسه
تیم
بازی
برد
باخت
مساوی
گل زده
گل خورده
تفاضل گل
امتیاز
1
پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
13
0
0
45
7
38
39
2
لیل لیل
13
21
10
11
26
3
مون پلیه مون پلیه
13
20
8
12
25
4
لیون لیون
13
23
16
7
24
5
سنت اتین سنت اتین
13
19
17
2
23
6
مارسی مارسی
13
24
21
3
22
7
نیس نیس
13
10
14
-4
20
8
استراسبورگ استراسبورگ
13
20
16
4
18
9
رنس رنس
13
8
12
-4
17
10
نانت نانت
13
20
18
2
16
11
بوردو بوردو
13
14
15
-1
16
12
رن رن
13
16
19
-3
16
13
آنژه آنژه
13
17
19
-2
15
14
نیم المپیک نیم المپیک
13
18
20
-2
14
15
تولوز تولوز
13
11
21
-10
14
16
آمیان آمیان
13
13
21
-8
13
17
کان کان
13
11
16
-5
12
18
دیژون دیژون
13
12
23
-11
11
19
موناکو موناکو
13
12
22
-10
7
20
گنگام گنگام
13
9
28
-19
7