لوشامپیونا فرانسه

لوشامپیونا فرانسه
صفحه اصلی لوشامپیونا فرانسه
تیم
بازی
برد
باخت
مساوی
گل زده
گل خورده
تفاضل گل
امتیاز
1
پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
18
0
53
10
43
50
2
لیل لیل
20
32
20
12
37
3
سنت اتین سنت اتین
20
31
23
8
36
4
لیون لیون
20
33
24
9
34
5
مون پلیه مون پلیه
19
26
16
10
31
6
نیس نیس
20
15
18
-3
30
7
استراسبورگ استراسبورگ
20
32
24
8
29
8
رن رن
20
29
27
2
29
9
مارسی مارسی
19
32
29
3
28
10
رنس رنس
20
16
19
-3
27
11
نیم المپیک نیم المپیک
19
27
28
-1
26
12
بوردو بوردو
19
22
22
0
25
13
نانت نانت
20
26
27
-1
23
14
تولوز تولوز
20
20
31
-11
22
15
آنژه آنژه
19
21
24
-3
20
16
کان کان
20
20
28
-8
18
17
آمیان آمیان
20
17
34
-17
18
18
دیژون دیژون
19
17
32
-15
17
19
موناکو موناکو
20
18
31
-13
15
20
گنگام گنگام
20
16
36
-20
14