صفحه اصلی تساوی‌های تیم پارس جنوبی

1397/05/18

20:30

هفته 3

نساجی مازندران
1 - 1
پارس جنوبی

1397/06/08

20:00

هفته 6

پارس جنوبی
2 - 2
سپاهان

1397/07/06

18:30

هفته 8

پارس جنوبی
1 - 1
پدیده

1397/08/04

16:45

هفته 10

پارس جنوبی
2 - 2
صنعت نفت آبادان