صفحه اصلی باخت‌های تیم استقلال خوزستان

1397/05/11

20:45

هفته 2

استقلال خوزستان
1 - 2
پدیده

1397/06/08

20:15

هفته 6

پیکان
1 - 0
استقلال خوزستان

1397/07/06

17:40

هفته 8

تراکتورسازی
6 - 0
استقلال خوزستان

1397/07/27

17:00

هفته 9

استقلال خوزستان
0 - 2
پارس جنوبی

1397/08/11

15:30

هفته 11

استقلال خوزستان
1 - 2
نفت‌ م.سلیمان

1397/08/18

15:00

هفته 12

نساجی مازندران
2 - 0
استقلال خوزستان

1397/09/04

17:35

هفته 13

استقلال خوزستان
0 - 1
استقلال

1397/11/15

15:15

هفته 16

استقلال خوزستان
0 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/11/21

15:15

هفته 17

پدیده
1 - 0
استقلال خوزستان

1397/11/25

16:00

هفته 18

پرسپولیس
2 - 0
استقلال خوزستان

1397/12/16

15:30

هفته 21

استقلال خوزستان
0 - 1
پیکان

1397/12/26

16:30

هفته 22

ذوب آهن
2 - 0
استقلال خوزستان

1398/01/10

19:00

هفته 23

استقلال خوزستان
0 - 3
تراکتورسازی

1398/01/16

17:45

هفته 24

پارس جنوبی
2 - 1
استقلال خوزستان

1398/01/22

17:00

هفته 25

استقلال خوزستان
1 - 3
فولاد خوزستان

1398/02/11

20:15

هفته 28

استقلال
4 - 2
استقلال خوزستان

1398/02/21

21:30

هفته 29

استقلال خوزستان
1 - 2
سایپا

1398/02/26

21:30

هفته 30

سپاهان
2 - 0
استقلال خوزستان