صفحه اصلی باخت‌های تیم استقلال خوزستان

1397/05/11

20:45

هفته 2

استقلال خوزستان
1 - 2
پدیده

1397/06/08

20:15

هفته 6

پیکان
1 - 0
استقلال خوزستان

1397/07/06

17:40

هفته 8

تراکتورسازی
6 - 0
استقلال خوزستان

1397/07/27

17:00

هفته 9

استقلال خوزستان
0 - 2
پارس جنوبی

1397/08/11

15:30

هفته 11

استقلال خوزستان
1 - 2
نفت‌ م.سلیمان

1397/08/18

15:00

هفته 12

نساجی مازندران
2 - 0
استقلال خوزستان

1397/09/04

17:35

هفته 13

استقلال خوزستان
0 - 1
استقلال