صفحه اصلی تساوی‌های تیم استقلال خوزستان

1397/05/05

20:00

هفته 1

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 1
استقلال خوزستان

1397/05/18

20:30

هفته 3

استقلال خوزستان
0 - 0
پرسپولیس

1397/05/26

20:30

هفته 4

صنعت نفت آبادان
2 - 2
استقلال خوزستان

1397/08/04

17:00

هفته 10

فولاد خوزستان
0 - 0
استقلال خوزستان

1397/09/09

15:30

هفته 14

سایپا
1 - 1
استقلال خوزستان

1397/09/24

15:00

هفته 15

استقلال خوزستان
1 - 1
سپاهان

1397/12/03

15:00

هفته 19

استقلال خوزستان
1 - 1
صنعت نفت آبادان

1398/01/29

19:15

هفته 26

نفت‌ م.سلیمان
0 - 0
استقلال خوزستان

1398/02/05

17:30

هفته 27

استقلال خوزستان
1 - 1
نساجی مازندران