صفحه اصلی بردهای تیم ماشین‌سازی‌تبریز

1397/06/30

17:15

هفته 7

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 0
پارس جنوبی

1397/11/15

15:15

هفته 16

استقلال خوزستان
0 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/11/21

15:00

هفته 17

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 0
صنعت نفت آبادان

1397/12/24

17:45

هفته 22

پارس جنوبی
0 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز