صفحه اصلی باخت‌های تیم ماشین‌سازی‌تبریز

1397/06/01

18:00

هفته 5

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 2
ذوب آهن

1397/06/08

18:25

هفته 6

تراکتورسازی
2 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/09/08

15:00

هفته 14

ماشین‌سازی‌تبریز
0 - 1
پرسپولیس