صفحه اصلی تساوی‌های تیم ماشین‌سازی‌تبریز

1397/05/05

20:00

هفته 1

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 1
استقلال خوزستان

1397/05/12

20:45

هفته 2

صنعت نفت آبادان
1 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/05/19

18:00

هفته 3

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 1
سپیدرود رشت

1397/05/25

20:30

هفته 4

پیکان
1 - 1
ماشین سازی تبریز

1397/07/07

18:30

هفته 8

فولاد خوزستان
1 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/07/27

15:30

هفته 9

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 1
نفت‌ م.سلیمان

1397/08/03

16:30

هفته 10

نساجی مازندران
0 - 0
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/08/14

15:00

هفته 11

ماشین‌سازی‌تبریز
0 - 0
استقلال

1397/08/23

15:00

هفته 12

سایپا
0 - 0
ماشین‌سازی‌تبریز