صفحه اصلی بردهای تیم شهر خودرو

1397/05/11

20:45

هفته 2

استقلال خوزستان
1 - 2
پدیده

1397/05/19

20:00

هفته 3

پدیده
1 - 0
صنعت نفت آبادان

1397/05/25

18:30

هفته 4

سپیدرود رشت
0 - 2
پدیده

1397/06/02

18:35

هفته 5

پدیده
2 - 1
پیکان

1397/06/08

20:00

هفته 6

ذوب آهن
1 - 2
پدیده

1397/07/26

15:00

هفته 9

پدیده
2 - 0
فولاد خوزستان

1397/08/03

17:00

هفته 10

نفت‌ م.سلیمان
0 - 1
پدیده

1397/08/11

16:00

هفته 11

پدیده
3 - 0
نساجی مازندران

1397/09/04

15:45

هفته 13

پدیده
1 - 0
سایپا

1397/11/21

15:15

هفته 17

پدیده
1 - 0
استقلال خوزستان

1397/12/03

15:30

هفته 19

پدیده
2 - 0
سپیدرود رشت

1398/01/09

17:00

هفته 23

پدیده
1 - 0
پارس جنوبی

1398/01/23

17:30

هفته 25

پدیده
3 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1398/02/07

20:15

هفته 27

پدیده
1 - 0
استقلال

1398/02/15

18:15

هفته 28

سایپا
0 - 1
پدیده

1398/02/26

21:30

هفته 30

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 2
پدیده