صفحه اصلی باخت‌های تیم پدیده شهر خودرو

1397/05/04

20:45

هفته 1

پدیده
0 - 1
پرسپولیس

1397/09/09

15:15

هفته 14

سپاهان
1 - 0
پدیده

1397/11/17

17:00

هفته 16

پرسپولیس
2 - 0
پدیده

1397/12/16

17:00

هفته 21

پدیده
0 - 1
ذوب آهن

1397/12/23

16:00

هفته 22

تراکتورسازی
1 - 0
پدیده

1398/01/30

16:00

هفته 26

نساجی مازندران
1 - 0
پدیده