صفحه اصلی بردهای تیم تراکتورسازی

1397/05/26

19:45

هفته 4

تراکتورسازی
1 - 0
سایپا

1397/06/08

18:25

هفته 6

تراکتورسازی
2 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/07/06

17:40

هفته 8

تراکتورسازی
6 - 0
استقلال خوزستان

1397/08/04

16:00

هفته 10

تراکتورسازی
2 - 1
سپیدرود رشت

1397/08/11

16:40

هفته 11

پیکان
1 - 2
تراکتورسازی

1397/08/18

15:30

هفته 12

تراکتورسازی
4 - 1
ذوب آهن

1397/09/10

15:00

هفته 14

پارس جنوبی
0 - 1
تراکتورسازی

1397/11/17

15:30

هفته 16

تراکتورسازی
3 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1397/11/26

15:30

هفته 18

تراکتورسازی
1 - 0
استقلال

1397/12/10

16:00

هفته 20

تراکتورسازی
2 - 0
سپاهان

1397/12/16

15:00

هفته 21

ماشین‌سازی‌تبریز
0 - 2
تراکتورسازی

1397/12/23

16:00

هفته 22

تراکتورسازی
1 - 0
پدیده

1398/01/10

19:00

هفته 23

استقلال خوزستان
0 - 3
تراکتورسازی

1398/01/16

17:00

هفته 24

تراکتورسازی
1 - 0
صنعت نفت آبادان