صفحه اصلی تساوی‌های تیم تراکتورسازی

1397/05/05

20:45

هفته 1

نفت مسجد سلیمان
0 - 0
تراکتورسازی

1397/05/12

20:00

هفته 2

تراکتورسازی
1 - 1
نساجی مازندران

1397/06/02

20:00

هفته 5

سپاهان
2 - 2
تراکتورسازی

1397/07/01

19:00

هفته 7

پدیده
0 - 0
تراکتورسازی

1397/09/04

15:00

هفته 13

پرسپولیس
0 - 0
تراکتورسازی

1397/11/21

17:00

هفته 17

نساجی مازندران
1 - 1
تراکتورسازی

1397/12/05

16:00

هفته 19

سایپا
0 - 0
تراکتورسازی

1398/02/11

17:00

هفته 28

تراکتورسازی
1 - 1
پرسپولیس

1398/02/21

21:30

هفته 29

تراکتورسازی
1 - 1
پارس جنوبی

1398/02/26

21:30

هفته 30

فولاد خوزستان
2 - 2
تراکتورسازی