صفحه اصلی باخت‌های تیم سپیدرود رشت

1397/05/04

20:45

هفته 1

سایپا
3 - 0
سپیدرود رشت

1397/05/12

20:45

هفته 2

سپیدرود رشت
1 - 6
سپاهان

1397/05/25

18:30

هفته 4

سپیدرود رشت
0 - 2
پدیده

1397/06/02

20:15

هفته 5

استقلال خوزستان
2 - 0
سپیدرود رشت

1397/07/01

19:30

هفته 7

پرسپولیس
1 - 0
سپیدرود رشت

1397/07/06

18:30

هفته 8

پیکان
1 - 0
سپیدرود رشت

1397/08/04

16:00

هفته 10

تراکتورسازی
2 - 1
سپیدرود رشت

1397/09/02

15:00

هفته 13

سپیدرود رشت
0 - 1
نفت‌ م.سلیمان

1397/09/16

15:00

هفته 15

سپیدرود رشت
0 - 5
استقلال

1397/11/21

17:15

هفته 17

سپاهان
3 - 0
سپیدرود رشت

1397/12/03

15:30

هفته 19

پدیده
2 - 0
سپیدرود رشت

1397/12/10

16:00

هفته 20

سپیدرود رشت
1 - 2
استقلال خوزستان

1397/12/25

16:30

هفته 22

سپیدرود رشت
1 - 3
پرسپولیس

1398/02/06

17:15

هفته 27

سپیدرود رشت
1 - 2
فولاد خوزستان

1398/02/21

21:30

هفته 29

سپیدرود رشت
1 - 3
نساجی مازندران

1398/02/26

21:30

هفته 30

استقلال
2 - 1
سپیدرود رشت