صفحه اصلی تساوی‌های تیم سپیدرود رشت

1397/05/19

18:00

هفته 3

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 1
سپیدرود رشت

1397/06/08

20:15

هفته 6

سپیدرود رشت
0 - 0
صنعت نفت آبادان

1397/07/27

16:00

هفته 9

سپیدرود رشت
0 - 0
ذوب آهن

1397/09/08

15:00

هفته 14

نساجی مازندران
2 - 2
سپیدرود رشت

1397/11/16

15:30

هفته 16

سپیدرود رشت
2 - 2
سایپا

1397/11/26

16:00

هفته 18

سپیدرود رشت
1 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/12/17

16:30

هفته 21

صنعت نفت آبادان
1 - 1
سپیدرود رشت

1398/01/08

17:45

هفته 23

سپیدرود رشت
2 - 2
پیکان

1398/01/15

18:45

هفته 24

ذوب آهن
0 - 0
سپیدرود رشت

1398/01/30

19:00

هفته 26

پارس جنوبی
2 - 2
سپیدرود رشت

1398/02/13

17:30

هفته 28

نفت‌ م.سلیمان
1 - 1
سپیدرود رشت