صفحه اصلی باخت‌های تیم نفت‌ م.سلیمان

1397/05/11

20:30

هفته 2

پارس جنوبی
2 - 0
نفت مسجد سلیمان

1397/06/01

20:15

هفته 5

نساجی مازندران
1 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1397/07/14

18:15

هفته 6

نفت‌ م.سلیمان
1 - 2
استقلال

1397/06/31

18:45

هفته 7

سایپا
2 - 1
نفت‌ م.سلیمان

1397/07/05

20:30

هفته 8

نفت‌ م.سلیمان
0 - 2
سپاهان

1397/08/03

17:00

هفته 10

نفت‌ م.سلیمان
0 - 1
پدیده

1397/11/17

15:30

هفته 16

تراکتورسازی
3 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1397/11/28

16:00

هفته 18

فولاد خوزستان
1 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1397/12/17

18:30

هفته 21

استقلال
1 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1397/12/23

16:00

هفته 22

نفت‌ م.سلیمان
0 - 1
سایپا

1398/01/11

18:45

هفته 23

سپاهان
1 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1398/01/23

17:30

هفته 25

پدیده
3 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1398/02/07

19:15

هفته 27

صنعت نفت آبادان
3 - 1
نفت‌ م.سلیمان

1398/02/21

21:30

هفته 29

پیکان
1 - 0
نفت‌ م.سلیمان