صفحه اصلی باخت‌های تیم نساجی مازندران

1397/05/04

20:45

هفته 1

نساجی مازندران
0 - 1
ذوب آهن

1397/05/25

20:30

هفته 4

فولاد خوزستان
2 - 1
نساجی مازندران

1397/06/21

20:30

هفته 6

پرسپولیس
2 - 1
نساجی مازندران

1397/07/27

16:45

هفته 9

سپاهان
3 - 2
نساجی مازندران

1397/08/11

16:00

هفته 11

پدیده
3 - 0
نساجی مازندران

1397/11/27

15:30

هفته 18

پارس جنوبی
3 - 1
نساجی مازندران

1397/12/25

19:00

هفته 22

استقلال
1 - 0
نساجی مازندران

1398/02/13

17:00

هفته 28

نساجی مازندران
1 - 2
صنعت نفت آبادان