صفحه اصلی تساوی‌های تیم نساجی مازندران

1397/05/12

20:00

هفته 2

تراکتورسازی
1 - 1
نساجی مازندران

1397/05/18

20:30

هفته 3

نساجی مازندران
1 - 1
پارس جنوبی

1397/06/31

19:30

هفته 7

نساجی مازندران
0 - 0
استقلال

1397/07/06

18:15

هفته 8

نساجی مازندران
1 - 1
سایپا

1397/08/03

16:30

هفته 10

نساجی مازندران
0 - 0
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/09/02

16:40

هفته 13

صنعت نفت آبادان
1 - 1
نساجی مازندران

1397/09/08

15:00

هفته 14

نساجی مازندران
2 - 2
سپیدرود رشت