صفحه اصلی تساوی‌های تیم نساجی مازندران

1397/05/12

20:00

هفته 2

تراکتورسازی
1 - 1
نساجی مازندران

1397/05/18

20:30

هفته 3

نساجی مازندران
1 - 1
پارس جنوبی

1397/06/31

19:30

هفته 7

نساجی مازندران
0 - 0
استقلال

1397/07/06

18:15

هفته 8

نساجی مازندران
1 - 1
سایپا

1397/08/03

16:30

هفته 10

نساجی مازندران
0 - 0
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/09/02

16:40

هفته 13

صنعت نفت آبادان
1 - 1
نساجی مازندران

1397/09/08

15:00

هفته 14

نساجی مازندران
2 - 2
سپیدرود رشت

1397/11/16

18:15

هفته 16

ذوب آهن
0 - 0
نساجی مازندران

1397/11/21

17:00

هفته 17

نساجی مازندران
1 - 1
تراکتورسازی

1397/12/10

16:30

هفته 20

نفت‌ م.سلیمان
2 - 2
نساجی مازندران

1397/12/17

16:00

هفته 21

نساجی مازندران
1 - 1
پرسپولیس

1398/01/08

17:45

هفته 23

سایپا
0 - 0
نساجی مازندران

1398/01/16

17:45

هفته 24

نساجی مازندران
0 - 0
سپاهان

1398/01/22

18:00

هفته 25

ماشین‌سازی‌تبریز
0 - 0
نساجی مازندران

1398/02/05

17:30

هفته 27

استقلال خوزستان
1 - 1
نساجی مازندران