صفحه اصلی باخت‌های تیم صنعت نفت آبادان

1397/05/19

20:00

هفته 3

پدیده
1 - 0
صنعت نفت آبادان

1397/06/30

14:30

هفته 7

صنعت نفت آبادان
0 - 3
پیکان

1397/09/08

17:30

هفته 14

استقلال
3 - 0
صنعت نفت آبادان

1397/11/21

15:00

هفته 17

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 0
صنعت نفت آبادان

1397/12/09

18:30

هفته 20

پرسپولیس
1 - 0
صنعت نفت آبادان

1398/01/11

17:00

هفته 23

صنعت نفت آبادان
1 - 2
ذوب آهن

1398/01/16

17:00

هفته 24

تراکتورسازی
1 - 0
صنعت نفت آبادان