صفحه اصلی باخت‌های تیم صنعت نفت آبادان

1397/05/19

20:00

هفته 3

پدیده
1 - 0
صنعت نفت آبادان

1397/06/30

14:30

هفته 7

صنعت نفت آبادان
0 - 3
پیکان

1397/09/08

17:30

هفته 14

استقلال
3 - 0
صنعت نفت آبادان