صفحه اصلی باخت‌های تیم سایپا

1397/05/11

20:45

هفته 2

پیکان
3 - 0
سایپا

1397/05/26

19:45

هفته 4

تراکتورسازی
1 - 0
سایپا

1397/07/27

15:30

هفته 9

سایپا
1 - 2
استقلال

1397/08/18

16:30

هفته 11

سپاهان
3 - 0
سایپا

1397/09/04

15:45

هفته 13

پدیده
1 - 0
سایپا

1397/09/23

15:00

هفته 15

صنعت نفت آبادان
2 - 1
سایپا

1398/01/24

19:00

هفته 25

پرسپولیس
3 - 2
سایپا

1398/01/29

19:00

هفته 26

سایپا
2 - 5
سپاهان

1398/02/15

18:15

هفته 28

سایپا
0 - 1
پدیده

1398/02/26

21:30

هفته 30

سایپا
0 - 3
صنعت نفت آبادان