صفحه اصلی باخت‌های تیم سایپا

1397/05/11

20:45

هفته 2

پیکان
3 - 0
سایپا

1397/05/26

19:45

هفته 4

تراکتورسازی
1 - 0
سایپا

1397/07/27

15:30

هفته 9

سایپا
1 - 2
استقلال

1397/08/18

16:30

هفته 11

سپاهان
3 - 0
سایپا

1397/09/04

15:45

هفته 13

پدیده
1 - 0
سایپا

1397/09/23

15:00

هفته 15

صنعت نفت آبادان
2 - 1
سایپا