صفحه اصلی تساوی‌های تیم سایپا

1397/05/18

20:30

هفته 3

سایپا
0 - 0
ذوب آهن

1397/07/06

18:15

هفته 8

نساجی مازندران
1 - 1
سایپا

1397/08/05

16:40

هفته 10

سایپا
1 - 1
پرسپولیس

1397/08/23

15:00

هفته 12

سایپا
0 - 0
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/09/09

15:30

هفته 14

سایپا
1 - 1
استقلال خوزستان

1397/11/16

15:30

هفته 16

سپیدرود رشت
2 - 2
سایپا

1397/12/05

16:00

هفته 19

سایپا
0 - 0
تراکتورسازی

1397/12/09

16:30

هفته 20

پارس جنوبی
0 - 0
سایپا

1398/01/08

17:45

هفته 23

سایپا
0 - 0
نساجی مازندران

1398/01/14

17:45

هفته 24

استقلال
0 - 0
سایپا

1398/02/05

16:00

هفته 27

ماشین‌سازی‌تبریز
0 - 0
سایپا