صفحه اصلی تساوی‌های تیم سایپا

1397/05/18

20:30

هفته 3

سایپا
0 - 0
ذوب آهن

1397/07/06

18:15

هفته 8

نساجی مازندران
1 - 1
سایپا

1397/08/05

16:40

هفته 10

سایپا
1 - 1
پرسپولیس

1397/08/23

15:00

هفته 12

سایپا
0 - 0
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/09/09

15:30

هفته 14

سایپا
1 - 1
استقلال خوزستان