صفحه اصلی باخت‌های تیم پیکان

1397/06/02

18:35

هفته 5

پدیده
2 - 1
پیکان

1397/08/28

16:15

هفته 9

پرسپولیس
2 - 1
پیکان

1397/08/11

16:40

هفته 11

پیکان
1 - 2
تراکتورسازی

1397/08/18

15:30

هفته 12

پارس جنوبی
3 - 0
پیکان