صفحه اصلی تساوی‌های تیم پیکان

1397/05/19

20:30

هفته 3

سپاهان
0 - 0
پیکان

1397/05/05

20:45

هفته 1

استقلال
0 - 0
پیکان

1397/05/25

20:30

هفته 4

پیکان
1 - 1
ماشین سازی تبریز

1397/08/03

16:15

هفته 10

ذوب آهن
1 - 1
پیکان