صفحه اصلی تساوی‌های تیم سپاهان

1397/05/05

20:45

هفته 1

سپاهان
0 - 0
صنعت نفت آبادان

1397/05/19

20:30

هفته 3

سپاهان
0 - 0
پیکان

1397/06/02

20:00

هفته 5

سپاهان
2 - 2
تراکتورسازی

1397/06/08

20:00

هفته 6

پارس جنوبی
2 - 2
سپاهان

1397/09/18

16:10

هفته 12

سپاهان
1 - 1
پرسپولیس

1397/09/02

15:00

هفته 13

ماشین‌سازی‌تبریز
1 - 1
سپاهان

1397/09/24

15:00

هفته 15

استقلال خوزستان
1 - 1
سپاهان

1397/11/16

16:00

هفته 16

صنعت نفت آبادان
0 - 0
سپاهان

1398/01/06

16:00

هفته 19

سپاهان
1 - 1
ذوب آهن

1397/12/24

17:50

هفته 22

فولاد خوزستان
1 - 1
سپاهان

1398/01/16

17:45

هفته 24

نساجی مازندران
0 - 0
سپاهان

1398/02/06

20:15

هفته 27

پرسپولیس
0 - 0
سپاهان

1398/02/21

21:30

هفته 29

پدیده
1 - 1
سپاهان