صفحه اصلی تساوی‌های تیم سپاهان

1397/05/05

20:45

هفته 1

سپاهان
0 - 0
صنعت نفت آبادان

1397/05/19

20:30

هفته 3

سپاهان
0 - 0
پیکان

1397/06/02

20:00

هفته 5

سپاهان
2 - 2
تراکتورسازی

1397/06/08

20:00

هفته 6

پارس جنوبی
2 - 2
سپاهان