صفحه اصلی بردهای تیم پرسپولیس

1397/05/04

20:45

هفته 1

پدیده
0 - 1
پرسپولیس

1397/05/12

20:45

هفته 2

پرسپولیس
3 - 0
فولاد خوزستان

1397/06/21

20:30

هفته 6

پرسپولیس
2 - 1
نساجی مازندران

1397/07/01

19:30

هفته 7

پرسپولیس
1 - 0
سپیدرود رشت

1397/08/28

16:15

هفته 9

پرسپولیس
2 - 1
پیکان

1397/09/13

16:15

هفته 11

پرسپولیس
1 - 0
ذوب آهن

1397/09/08

15:00

هفته 14

ماشین‌سازی‌تبریز
0 - 1
پرسپولیس

1397/09/23

16:15

هفته 15

پرسپولیس
3 - 1
پارس جنوبی