صفحه اصلی تساوی‌های تیم پرسپولیس

1397/05/18

20:30

هفته 3

استقلال خوزستان
0 - 0
پرسپولیس

1397/05/26

20:30

هفته 4

پرسپولیس
0 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1397/06/01

20:15

هفته 5

صنعت نفت آبادان
1 - 1
پرسپولیس

1397/07/05

18:30

هفته 8

استقلال
0 - 0
پرسپولیس

1397/08/05

16:40

هفته 10

سایپا
1 - 1
پرسپولیس