صفحه اصلی تساوی‌های تیم پرسپولیس

1397/05/18

20:30

هفته 3

استقلال خوزستان
0 - 0
پرسپولیس

1397/05/26

20:30

هفته 4

پرسپولیس
0 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1397/06/01

20:15

هفته 5

صنعت نفت آبادان
1 - 1
پرسپولیس

1397/07/05

18:30

هفته 8

استقلال
0 - 0
پرسپولیس

1397/08/05

16:40

هفته 10

سایپا
1 - 1
پرسپولیس

1397/09/18

16:10

هفته 12

سپاهان
1 - 1
پرسپولیس

1397/09/04

15:00

هفته 13

پرسپولیس
0 - 0
تراکتورسازی

1397/12/04

16:00

هفته 19

نفت‌ م.سلیمان
0 - 0
پرسپولیس

1397/12/17

16:00

هفته 21

نساجی مازندران
1 - 1
پرسپولیس

1398/01/28

18:00

هفته 26

ذوب آهن
0 - 0
پرسپولیس

1398/02/06

20:15

هفته 27

پرسپولیس
0 - 0
سپاهان

1398/02/11

17:00

هفته 28

تراکتورسازی
1 - 1
پرسپولیس

1398/02/21

21:30

هفته 29

پرسپولیس
1 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز