صفحه اصلی تساوی‌های تیم ذوب آهن

1397/05/18

20:30

هفته 3

سایپا
0 - 0
ذوب آهن

1397/05/11

20:45

هفته 2

ذوب آهن
2 - 2
استقلال

1397/07/06

18:15

هفته 8

ذوب آهن
2 - 2
صنعت نفت آبادان

1397/07/27

16:00

هفته 9

سپیدرود رشت
0 - 0
ذوب آهن

1397/08/03

16:15

هفته 10

ذوب آهن
1 - 1
پیکان

1397/09/07

15:30

هفته 14

فولاد خوزستان
1 - 1
ذوب آهن

1397/09/21

15:00

هفته 15

ذوب آهن
0 - 0
نفت‌ م.سلیمان

1397/11/16

18:15

هفته 16

ذوب آهن
0 - 0
نساجی مازندران

1398/01/06

16:00

هفته 19

سپاهان
1 - 1
ذوب آهن

1397/12/09

18:30

هفته 20

ذوب آهن
0 - 0
ماشین‌سازی‌تبریز

1398/01/15

18:45

هفته 24

ذوب آهن
0 - 0
سپیدرود رشت

1398/01/28

18:00

هفته 26

ذوب آهن
0 - 0
پرسپولیس

1398/02/26

21:30

هفته 30

نفت‌ م.سلیمان
2 - 2
ذوب آهن