صفحه اصلی باخت‌های تیم فولاد خوزستان

1397/05/12

20:45

هفته 2

پرسپولیس
3 - 0
فولاد خوزستان

1397/06/08

20:15

هفته 6

فولاد خوزستان
1 - 2
سایپا

1397/06/30

19:30

هفته 7

سپاهان
3 - 1
فولاد خوزستان

1397/07/26

15:00

هفته 9

پدیده
2 - 0
فولاد خوزستان

1397/08/19

15:30

هفته 12

فولاد خوزستان
0 - 1
سپیدرود رشت

1397/12/03

15:30

هفته 19

نساجی مازندران
2 - 0
فولاد خوزستان

1397/12/09

15:00

هفته 20

فولاد خوزستان
1 - 3
استقلال

1397/12/16

16:00

هفته 21

سایپا
1 - 0
فولاد خوزستان

1398/01/30

17:30

هفته 26

فولاد خوزستان
1 - 4
صنعت نفت آبادان

1398/02/21

21:30

هفته 29

ذوب آهن
3 - 1
فولاد خوزستان