صفحه اصلی تساوی‌های تیم فولاد خوزستان

1397/05/19

20:30

هفته 3

نفت مسجد سلیمان
0 - 0
فولاد خوزستان

1397/05/31

20:15

هفته 5

استقلال
0 - 0
فولاد خوزستان

1397/07/07

18:30

هفته 8

فولاد خوزستان
1 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/08/04

17:00

هفته 10

فولاد خوزستان
0 - 0
استقلال خوزستان

1397/08/12

16:45

هفته 11

صنعت نفت آبادان
0 - 0
فولاد خوزستان