صفحه اصلی تساوی‌های تیم فولاد خوزستان

1397/05/19

20:30

هفته 3

نفت مسجد سلیمان
0 - 0
فولاد خوزستان

1397/05/31

20:15

هفته 5

استقلال
0 - 0
فولاد خوزستان

1397/07/07

18:30

هفته 8

فولاد خوزستان
1 - 1
ماشین‌سازی‌تبریز

1397/08/04

17:00

هفته 10

فولاد خوزستان
0 - 0
استقلال خوزستان

1397/08/12

16:45

هفته 11

صنعت نفت آبادان
0 - 0
فولاد خوزستان

1397/09/07

15:30

هفته 14

فولاد خوزستان
1 - 1
ذوب آهن

1397/11/15

16:00

هفته 16

پارس جنوبی
0 - 0
فولاد خوزستان

1397/12/24

17:50

هفته 22

فولاد خوزستان
1 - 1
سپاهان

1398/01/16

16:00

هفته 24

فولاد خوزستان
1 - 1
پدیده

1398/02/12

19:15

هفته 28

فولاد خوزستان
1 - 1
پیکان

1398/02/26

21:30

هفته 30

فولاد خوزستان
2 - 2
تراکتورسازی