صفحه اصلی باخت‌های تیم شهرداری ساوه

1397/04/16

18:30

هفته 1

شهرداری ساوه
0 - 2
سوهان قم

1397/04/21

18:30

هفته 2

شهرداری ساوه
2 - 8
پارسیان شهر قدس

1397/04/28

18:30

هفته 3

گیتی‌پسند‌
6 - 0
شهرداری ساوه

1397/05/18

18:00

هفته 5

سن‌ایچ ساوه
6 - 3
شهرداری ساوه

1397/05/26

18:00

هفته 6

شهرداری ساوه
2 - 4
فرش‌آرا

1397/06/08

18:00

هفته 8

شهرداری ساوه
3 - 4
مس سونگون

1397/06/22

18:00

هفته 10

شهرداری ساوه
1 - 4
شهروند ساری

1397/07/19

18:00

هفته 13

مقاومت البرز
6 - 3
شهرداری ساوه

1397/08/11

16:00

هفته 14

سوهان قم
5 - 4
شهرداری ساوه

1397/08/24

16:00

هفته 16

شهرداری ساوه
2 - 3
گیتی‌پسند‌

1397/09/08

16:00

هفته 18

شهرداری ساوه
1 - 4
سن‌ایچ ساوه

1397/09/18

16:00

هفته 19

فرش‌آرا
8 - 3
شهرداری ساوه