صفحه اصلی باخت‌های تیم اهورا بهبهان

1397/04/15

18:30

هفته 1

سن‌ایچ ساوه
3 - 0
اهورا بهبهان

1397/04/22

18:30

هفته 2

اهورا بهبهان
5 - 6
فرش‌آرا

1397/04/28

18:30

هفته 3

آذرخش بندرعباس
3 - 1
اهورا بهبهان

1397/05/18

18:00

هفته 5

ارژن شیراز
5 - 1
اهورا بهبهان

1397/05/25

18:00

هفته 6

اهورا بهبهان
3 - 4
شهروند ساری

1397/06/02

18:00

هفته 7

پارسیان شهر قدس
8 - 3
اهورا بهبهان

1397/06/09

18:00

هفته 8

حفاری اهواز
3 - 2
اهورا بهبهان

1397/06/16

18:00

هفته 9

اهورا بهبهان
3 - 8
مقاومت البرز

1397/06/23

18:00

هفته 10

سوهان قم
7 - 5
اهورا بهبهان

1397/07/12

18:00

هفته 12

گیتی‌پسند‌
8 - 3
اهورا بهبهان

1397/08/18

16:00

هفته 15

فرش‌آرا
3 - 1
اهورا بهبهان

1397/09/02

16:00

هفته 17

مس سونگون
4 - 0
اهورا بهبهان

1397/09/18

16:00

هفته 19

شهروند ساری
5 - 4
اهورا بهبهان

1397/10/21

16:00

هفته 25

اهورا بهبهان
2 - 7
گیتی‌پسند‌

1397/10/05

16:00

هفته 22

مقاومت البرز
3 - 1
اهورا بهبهان