صفحه اصلی بردهای تیم مقاومت قرچک

1397/05/25

18:00

هفته 6

مقاومت قرچک
2 - 1
پارسیان شهر قدس

1397/06/09

18:00

هفته 8

مقاومت قرچک
2 - 0
فرش‌آرا

1397/07/12

18:00

هفته 12

مقاومت قرچک
4 - 3
شهروند ساری

1397/08/18

16:00

هفته 15

مقاومت قرچک
5 - 1
مقاومت البرز

1397/08/24

16:00

هفته 16

سوهان قم
3 - 4
مقاومت قرچک

1397/09/30

16:00

هفته 21

فرش‌آرا
0 - 1
مقاومت قرچک