صفحه اصلی باخت‌های تیم مقاومت قرچک

1397/04/15

18:30

هفته 1

مقاومت قرچک
2 - 5
حفاری اهواز

1397/05/05

18:00

هفته 4

شهرداری ساوه
2 - 1
مقاومت قرچک

1397/05/18

18:00

هفته 5

مقاومت قرچک
0 - 3
گیتی‌پسند‌

1397/06/02

18:00

هفته 7

سن‌ایچ ساوه
3 - 1
مقاومت قرچک

1397/06/16

18:00

هفته 9

آذرخش بندرعباس
3 - 1
مقاومت قرچک

1397/06/23

18:00

هفته 10

مقاومت قرچک
1 - 5
مس سونگون

1397/08/11

16:00

هفته 14

حفاری اهواز
3 - 1
مقاومت قرچک

1397/09/08

16:00

هفته 18

گیتی‌پسند‌
6 - 3
مقاومت قرچک

1397/09/18

16:00

هفته 19

پارسیان شهر قدس
3 - 1
مقاومت قرچک

1397/09/24

16:00

هفته 20

مقاومت قرچک
4 - 5
سن‌ایچ ساوه

1397/10/27

16:00

هفته 26

مقاومت قرچک
3 - 4
اهورا بهبهان

1397/10/11

16:00

هفته 23

مس سونگون
5 - 3
مقاومت قرچک