صفحه اصلی تساوی‌های تیم مقاومت قرچک

1397/04/22

18:30

هفته 2

مقاومت البرز
1 - 1
مقاومت قرچک

1397/04/29

18:30

هفته 3

مقاومت قرچک
1 - 1
سوهان قم

1397/07/05

18:00

هفته 11

ارژن شیراز
3 - 3
مقاومت قرچک

1397/07/19

18:00

هفته 13

اهورا بهبهان
2 - 2
مقاومت قرچک

1397/09/02

16:00

هفته 17

مقاومت قرچک
2 - 2
شهرداری ساوه

1397/10/21

16:00

هفته 25

شهروند ساری
4 - 4
مقاومت قرچک

1397/10/16

16:00

هفته 24

مقاومت قرچک
2 - 2
ارژن شیراز

1397/10/05

16:00

هفته 22

مقاومت قرچک
1 - 1
آذرخش بندرعباس