صفحه اصلی بردهای تیم مقاومت البرز

1397/05/05

18:00

هفته 4

مقاومت البرز
2 - 1
فرش‌آرا

1397/05/27

18:00

هفته 6

مقاومت البرز
4 - 2
مس سونگون

1397/06/16

18:00

هفته 9

اهورا بهبهان
3 - 8
مقاومت البرز

1397/06/23

18:00

هفته 10

مقاومت البرز
2 - 1
حفاری اهواز

1397/07/19

18:00

هفته 13

مقاومت البرز
6 - 3
شهرداری ساوه

1397/08/24

16:00

هفته 16

مقاومت البرز
1 - 0
سن‌ایچ ساوه

1397/09/24

16:00

هفته 20

مقاومت البرز
3 - 1
ارژن شیراز

1397/10/16

16:00

هفته 24

مقاومت البرز
4 - 1
پارسیان شهر قدس

1397/10/05

16:00

هفته 22

مقاومت البرز
3 - 1
اهورا بهبهان