صفحه اصلی باخت‌های تیم مقاومت البرز

1397/04/15

18:30

هفته 1

گیتی‌پسند‌
2 - 1
مقاومت البرز

1397/06/02

18:00

هفته 7

ارژن شیراز
5 - 0
مقاومت البرز

1397/06/09

18:00

هفته 8

مقاومت البرز
1 - 3
شهروند ساری

1397/07/05

18:00

هفته 11

پارسیان شهر قدس
4 - 3
مقاومت البرز

1397/08/11

16:00

هفته 14

مقاومت البرز
3 - 4
گیتی‌پسند‌

1397/08/18

16:00

هفته 15

مقاومت قرچک
5 - 1
مقاومت البرز

1397/09/02

16:00

هفته 17

فرش‌آرا
5 - 3
مقاومت البرز

1397/09/08

16:00

هفته 18

مقاومت البرز
3 - 4
آذرخش بندرعباس

1397/09/18

16:00

هفته 19

مس سونگون
6 - 1
مقاومت البرز

1397/10/27

16:00

هفته 26

شهرداری ساوه
4 - 1
مقاومت البرز

1397/10/11

16:00

هفته 23

حفاری اهواز
2 - 1
مقاومت البرز