صفحه اصلی تساوی‌های تیم مقاومت البرز

1397/04/22

18:30

هفته 2

مقاومت البرز
1 - 1
مقاومت قرچک

1397/04/29

18:30

هفته 3

سن‌ایچ ساوه
1 - 1
مقاومت البرز

1397/05/18

18:00

هفته 5

آذرخش بندرعباس
1 - 1
مقاومت البرز

1397/07/12

18:00

هفته 12

سوهان قم
2 - 2
مقاومت البرز

1397/09/30

16:00

هفته 21

شهروند ساری
6 - 6
مقاومت البرز

1397/10/21

16:00

هفته 25

مقاومت البرز
2 - 2
سوهان قم