صفحه اصلی بردهای تیم ارژن شیراز

1397/04/29

18:30

هفته 3

پارسیان شهر قدس
2 - 6
ارژن شیراز

1397/05/05

18:00

هفته 4

شهروند ساری
1 - 2
ارژن شیراز

1397/05/18

18:00

هفته 5

ارژن شیراز
5 - 1
اهورا بهبهان

1397/06/02

18:00

هفته 7

ارژن شیراز
5 - 0
مقاومت البرز

1397/08/24

16:00

هفته 16

ارژن شیراز
5 - 4
پارسیان شهر قدس

1397/09/18

16:00

هفته 19

ارژن شیراز
5 - 0
حفاری اهواز