صفحه اصلی تساوی‌های تیم ارژن شیراز

1397/04/21

18:30

هفته 2

ارژن شیراز
1 - 1
مس سونگون

1397/05/26

18:00

هفته 6

حفاری اهواز
1 - 1
ارژن شیراز

1397/06/16

18:00

هفته 9

ارژن شیراز
2 - 2
شهرداری ساوه

1397/07/05

18:00

هفته 11

ارژن شیراز
3 - 3
مقاومت قرچک

1397/09/02

16:00

هفته 17

ارژن شیراز
0 - 0
شهروند ساری

1397/10/16

16:00

هفته 24

مقاومت قرچک
2 - 2
ارژن شیراز