صفحه اصلی بردهای تیم شهروند ساری

1397/04/21

18:30

هفته 2

شهروند ساری
4 - 2
آذرخش بندرعباس

1397/05/18

18:00

هفته 5

پارسیان شهر قدس
2 - 4
شهروند ساری

1397/05/25

18:00

هفته 6

اهورا بهبهان
3 - 4
شهروند ساری

1397/06/09

18:00

هفته 8

مقاومت البرز
1 - 3
شهروند ساری

1397/06/16

18:00

هفته 9

شهروند ساری
7 - 1
سوهان قم

1397/06/22

18:00

هفته 10

شهرداری ساوه
1 - 4
شهروند ساری

1397/07/05

18:00

هفته 11

شهروند ساری
3 - 2
گیتی‌پسند‌

1397/07/19

18:00

هفته 13

شهروند ساری
3 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/09/18

16:00

هفته 19

شهروند ساری
5 - 4
اهورا بهبهان

1397/10/16

16:00

هفته 24

گیتی‌پسند‌
0 - 3
شهروند ساری

1397/10/11

16:00

هفته 23

شهروند ساری
5 - 2
شهرداری ساوه