صفحه اصلی باخت‌های تیم شهروند ساری

1397/04/14

18:30

هفته 1

فرش‌آرا
6 - 2
شهروند ساری

1397/04/27

18:30

هفته 3

مس سونگون
3 - 2
شهروند ساری

1397/05/05

18:00

هفته 4

شهروند ساری
1 - 2
ارژن شیراز

1397/07/12

18:00

هفته 12

مقاومت قرچک
4 - 3
شهروند ساری

1397/08/11

16:00

هفته 14

شهروند ساری
2 - 4
فرش‌آرا

1397/08/19

00:00

هفته 15

آذرخش بندرعباس
5 - 3
شهروند ساری

1397/09/24

16:00

هفته 20

حفاری اهواز
3 - 1
شهروند ساری

1397/10/27

16:00

هفته 26

سن‌ایچ ساوه
5 - 3
شهروند ساری

1397/10/05

16:00

هفته 22

سوهان قم
3 - 2
شهروند ساری