صفحه اصلی تساوی‌های تیم شهروند ساری

1397/06/02

18:00

هفته 7

شهروند ساری
4 - 4
حفاری اهواز

1397/08/24

16:00

هفته 16

شهروند ساری
3 - 3
مس سونگون

1397/09/02

16:00

هفته 17

ارژن شیراز
0 - 0
شهروند ساری

1397/09/08

16:00

هفته 18

شهروند ساری
6 - 6
پارسیان شهر قدس

1397/09/30

16:00

هفته 21

شهروند ساری
6 - 6
مقاومت البرز

1397/10/21

16:00

هفته 25

شهروند ساری
4 - 4
مقاومت قرچک