صفحه اصلی بردهای تیم سوهان قم

1397/04/16

18:30

هفته 1

شهرداری ساوه
0 - 2
سوهان قم

1397/05/18

18:00

هفته 5

فرش‌آرا
1 - 2
سوهان قم

1397/05/26

18:00

هفته 6

سوهان قم
6 - 1
آذرخش بندرعباس

1397/06/08

18:00

هفته 8

سوهان قم
3 - 2
ارژن شیراز

1397/06/23

18:00

هفته 10

سوهان قم
7 - 5
اهورا بهبهان

1397/07/19

18:00

هفته 13

پارسیان شهر قدس
2 - 3
سوهان قم

1397/08/11

16:00

هفته 14

سوهان قم
5 - 4
شهرداری ساوه

1397/09/08

16:00

هفته 18

سوهان قم
5 - 3
فرش‌آرا

1397/09/18

16:00

هفته 19

آذرخش بندرعباس
1 - 2
سوهان قم

1397/09/30

16:00

هفته 21

ارژن شیراز
1 - 3
سوهان قم

1397/10/05

16:00

هفته 22

سوهان قم
3 - 2
شهروند ساری