صفحه اصلی باخت‌های تیم سوهان قم

1397/06/01

18:00

هفته 7

مس سونگون
7 - 2
سوهان قم

1397/06/16

18:00

هفته 9

شهروند ساری
7 - 1
سوهان قم

1397/07/05

18:00

هفته 11

حفاری اهواز
7 - 2
سوهان قم

1397/08/19

00:00

هفته 15

گیتی‌پسند‌
4 - 1
سوهان قم

1397/08/24

16:00

هفته 16

سوهان قم
3 - 4
مقاومت قرچک

1397/09/02

16:00

هفته 17

سن‌ایچ ساوه
4 - 2
سوهان قم

1397/09/24

16:00

هفته 20

سوهان قم
5 - 6
مس سونگون

1397/10/16

16:00

هفته 24

سوهان قم
1 - 2
حفاری اهواز